Všeobecné informace

Společnost Iveta Chlanová, IČ 02266342 se sídlem v Malém Boru je obchodním zástupcem společnosti Invia.cz, a. s., IČ 26702924, se sídlem v Praze, Na Hřebenech II 1718/8, a to na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené dne 25. listopadu 2013. Společnost Iveta Chlanová se proto při nabízení a prodeji zájezdů a dalších produktů cestovního ruchu řídí Všeobecnými podmínkami prodeje zájezdů vydanými společností Invia.cz, a. s., a umístěnými na webových stránkách www.invia.cz a to ve všech případech, kdy je cestovní smlouva/objednávka prodána Ivetou Chlanovou jménem společností Invia.cz, a. s.

Informace před nákupem Invia.cz

Všeobecné obchodní podmínky Invia.cz, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Invia.sk, s. r. o.

Důležité informace před nákupem Invia.sk

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění – AXA Assistance

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Česká republika – AXA Assistance

Pojistné podmínky pojištění technické asistence – AXA Assistance

Všeobecné podmínky spolu s pojistnými podmínkami budou vždy zaslány v platebním e-mailu společně se smlouvou o zájezdu/objednávkou služeb.

Ostatní všeobecné podmínky naleznete na stránkách našich partnerů.

Napsat komentář