Jen počkej, zajíci!

Přijímáme objednávky na lední revue Jen počkej, zajíci! s autobusovou dopravou z Domažlic, Klatov, Sušice, Horažďovic a dalších měst v okolí.

Cena za dítě do 12 od 755 Kč
Cena za osobu od 12 let od 855 Kč

Kategorie vstupenek Dítě do 12-ti let Osoba od 12-ti let
I.                    1 155 Kč 1 305 Kč
II.                 1 055 Kč 1 205 Kč
III.              905 Kč 1 055 Kč
IV.              755 Kč 855 Kč

Přihlášku si můžete stáhnout níže, vyplněnou odeslat na e-mail (klatovy@invia.cz nebo domazlice@invia.cz), či přijít na jednu z našich poboček.


přihláška.pdf
přihláška.xlsx